Headquarters : India

Operation office:  C/308, Ashok Nagar, Ambadi Road, Above Ishwar  Hospital, Vasai Road West. State : Maharashtra. Postal code : 401202. India.

Registered  office: 203, Gajanan Apartments, Ambadi Road, , Vasai Road West. State : Maharashtra. Postal code : 401202. India.

Phone & Landline

Phone : +91 -9225106743 : Pankaj Sharma - Head : Fund Raising. Phone : +91 -7757856140 : Mr.Nikhil Mendon - Manager : Fund Raising. Landline : O250-6586333 Phone : +91 -7303329294 / +91- 7506205344 : Mr.Salim Shaikh - Manager : Fund Raising.

Email

mumbai@shreegauranga.org / krsnapankaj@yahoo.com

Get in Touch


Send